Implementatie

Purca is ontwikkeld voor en door podia en daarom zullen veel functies voor zichzelf spreken. We hebben het echter ook flexibel en configureerbaar gemaakt. Dat betekent dat Purca ingericht zal moeten worden op de organisatie. Andersom zullen de mensen in de organisatie ook moeten leren werken met de vele mogelijkheden die Purca biedt.

We bieden daarom een volledige implementatie bestaande uit een inventarisatie van de wensen en de omgeving waarin Purca gaat werken, configuratie van Purca (bijvoorbeeld het instellen van alle sjablonen) en training, zodat iedereen snel aan het werk kan en de mogelijkheden van Purca optimaal kan gebruiken.